Slovak


Akordy.com – Akordy : ” Music Chords ” – Polish , Czech , SlovakLicense Akordy.com domain—————

KurzEuro.com – Kurz Euro : Slovak – Exchange rate Euro

KurzyMien.com – Kurzy Mien : Slovak – Currency Rates

Magurka.com – Magurka : highest settlement in Slovakia

Venkia.com – Venkia : Slovak “Outdoors” , Lithuanian “Avoid”